کتاب با کودک خود جهان را کشف کنید

کتاب با کودک خود جهان را کشف کنید
مشخصات کتاب:
نویسنده: فریبا شریفی
گروه سنی: بزرگسال
ناشر: دیبایه

توضیحات کتاب:
فعالیت‌ هایی است که کودکان را به مشاهده، دست‌ورزی و آزمایش و تجربه برای شناخت جهان
پیرامونش تشویق میکند. این فعالیت‌ ها درباره جغرافیا، طبیعت و گیاهان، دنیا جانوران، فیزیک
و زمان و مبتنی بر روش تربیتی و آموزشی مونته سوری است. آموزش به روش مونته سوری نقش
موثری در شناخت طبیعی کودک ازمحیط پیرامون، درک ارتباط میان پدیده ها و ارضاء کنجکاوی
ذاتی او برای کشف جهان دارد.

لینک خرید: https://hodhod.com/yClvOخبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.