کتاب 340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان


مشخصات کتاب:
نویسنده: جمعی از نویسندگان
تصویرگر:  وانا نبی پور
ناشر: شهر قلم

توضیحات کتاب:
مجموعه 4 جلدی " 340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان" کتاب هایی کاربردی و جذاب هستند که
بـه والدین در پرورش جنبه های مختلف هوش کودکان کمک می کند. این مجموعه به کوشش جمعی
از روانشناسان کودک و نوجوان گرد آوری و تالیف شده است. والدین و مربیـان بـا جنبه های گوناگون
هوش کودکان آشنا شده و می توانند از طریق بازی های گوناگون انفرادی و دسته جمعی، بـه پرورش
همه جانبه ی هوش کودکان بپردازند.

این کتاب، الگویی به شما نشان می دهد که در هر موقعیت زمانی و مکانی کودک را با چه بازی هایی
سرگرم کنید که همزمان با مشغول کردن آن ها باعث پرورش هوششان شود.

جنبه های مختلف هوش که در این مجموعه به آنها پرداخته شده است عبارتند از:
1. هوش اخلاقی معنوی
2. هوش احساسی هیجانی
3. هوش منطقی ریاضی
4. هوش دیداری فضایی
5. هوش موسیقیایی آوایی
6. هوش کلامی زیانی
7. هوش جنبشی حرکتی
8. هوش هستی گرا طبیعت گرا

اطلاعات مربوط به هر نوع هوش نیز در مقدمه هر بخش گنجانده شده است.

لینک خرید: https://goo.gl/npPnErخبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.