آمبر براون آبله مرغان خوردنی نیست

توضیحات کتاب :
نویسنده : پانولا دانزیگر
مترجم : فرمهر منجزی
ناشر : انتشارات افق
گروه سنی : 10 -12 سال - گروه سنی ج

توضیحات کتاب :
نویسنده در مجموعه نه جلدی آمبر بـراون با خلق داستان هایی طنز از زبان آمبر براون، احساسات
تلخ و شیرین او را پس از جدایی پدر و مادرش از هم به شکلی واقعی نمایش می دهد. بــا رسیدن
تابستان، قرار است «آمبـر بـراون» به همراه خاله «پام» به لندن رفته و بعد از آن نیز به پاریس سفر
کند تـا پدرش را ببیند. اما وقتی که با هیجان زیاد به لندن می‌ رسند، نـاگهان تمام تنش بـه خـارش
افتاده و معلوم می‌شود که آبله مرغان گرفته است.
یعنی همه ی تعطیلاتش خراب شده؟ حالا که نمی تواند به دیدن پدر برود، چه طور پدر را راضی کند
که برگردد و با مامان آشتی کند؟

لینک خرید:https://hodhod.com/5oupoبیدی و روز برفی، گروه سنی ب و ج
جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد،گروه سنی ج و د

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.