بازی گروهی چشم بسته حدس بزن

بهترین روش جهت انتقال مفاهیم وآموزشهای فردی و اجتماعی استفاده از روشهای غیر  مستقیم به خصوص بازی و آن هم بازی گروهی است.

 و قطعا به دلیل تعدد کودکان در مهد کودک و آشنایی  که کودکان از قبل با هم دارند مهد کودک مناسبترین مکان جهت انجام بازی گروهی است.

 در این راستا ما قصد داریم چند بازی گروهی مناسب جهت انجام در مهد کودک ها و یا زمانهایی که تعداد  کودکان زیاد است را معرفی کنیم. یک بازی گروهی بهتر است در زمانهای کوتاه انجام شود و نیاز به تجهیزات زیاد نداشته باشد.

                                  بازی گروهی چشم بسته حدس بزن

بازی گروهی حدس بزن صدای کیه :

این یک بازی  جالب و هیجان انگیز برای کودکان است که علاوه بر سرگرم کردن آنها

سبب افزایش دقت و تمرکز کودکان بر روی صداهای اطراف می شود.

 نحوه انجام بازی:

کودکان به صورت دایره بر روی زمین می نشینند ویکی از آنها انتخاب شده و چشم او را

می بندیم. سپس او می چرخد و به سمت یکـی از دوستانش اشـاره می کند. هر کسی

که انتخاب شده بدون اینکه اسمش را بگوید شروع به صحبت کردن می کند و کودکی

که چشمش بسته است، باید حدس بزند ایـن صدای کدام یک از دوستانش است و

اگر حدسش درست بود آن دوست جایگزین او می شود و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند.
خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.