برای مشاهده لیست مهدکودک ها روی منطقه کلیک کنید

دوره پیش دبستانی 3 ساله شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تصویب اساسنامه "سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک" در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزئیات آن را اعلام کرد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه "سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک" تصویب و جزئیات آن اعلام شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت: این اساسنامه، دوره کودکی را تعریف کرده و مشخص می‌کند که منظور از دوره کودکی، زیر شش سالگی است.

رضوان حکیم زاده گفت: همچنین اساسنامه اصولی را که باید در امر تعلیم و تربیت کودک لحاظ شود مورد توجه قرار داده است و از این پس تمام وظایف دستگاه و سازمان هایی که قبلا در این زمینه مسئولیتی داشتند از این پس در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دنبال می شود.

 دوره مهد کودک و پیش دبستانی در این اساسنامه چگونه دیده شده است؟

بنابر اظهارات ایشان در این اساسنامه، دوره کودکی به عنوان دو دوره درنظر گرفته می شود، یک دوره از زمان تولد تا سه سالگی که محوریت تربیت کودکان با خانواده می باشد و طبق تاکید اساسنامه رویکرد اصلی تعلیم و تربیت کودکان در این دوره سنی، بودن در کنار خانواده و توانمند سازی خانواده ها برای به کار گیری روش های تربیتی مناسب کودکان است.

اما دوره بعدی، شامل دوره پیش دبستانی می‌شود که در سیستم قبلی دو سال بود اما اینجا به سه سال ارتقاء یافته و کودکان از سن ۳ تا ۶ سالگی ، مشمول دوره پیش دبستانی شده و هدف تقویت مراکز تعلیم و تربیت کودکان است تا کودکان از آموزش‌ های لازم برخوردار باشند.

هنوز در خصوص«اجباری» بودن دوره سه ساله پیش دبستانی تصمیمی گرفته نشده است.

در حال حاضر صحبتی درباره اجباری شدن این دوره مطرح نشده، البته باید آیین نامه ها و مقررات، تدوین و به تصویب برسند، اما موضوع مهم تمایز رویکرد در این دو دوره سه ساله است.

برخی وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک عبارتند از:

برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت یکپارچه دوره کودکی، امور مربوط به صدور مجوز برای مهدهای کودک، پیش دبستانی و سایر مراکز که تحت هرعنوانی برنامه هایی برای تعلیم و تربیت کودکان دارند، تعیین شهریه، برنامه ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگه داری و تعلیم و تربیت کودکان، تدوین دستورالعمل ضوابط ارزیابی  و رتبه بندی مراکز ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش دوره کودکی، تدوین چارچوب صلاحیت ها و شایستگی نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه ای و ... برخی از وظایفی هستند که طبق اساسنامه بر عهده این سازمان خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

140 | 11 بهمن 1399
نظر شما ثبت شد و با تایید مدیر منتشر خواهد شد.
امکان ارسال پیام در حال حاضر وجود ندارد.