برای مشاهده لیست مهدکودک ها روی منطقه کلیک کنید

با همسرتون تفاهم دارید یا توافق؟

مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترك دارد اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم است، تفاهم است. براي آنكه بفهميم با چه كسي تفاهم داريم لازم است خودمان را و خواسته هاي خودمان را بشناسيم

تفاهم یا توافق ؟

متأسـفانه در ميان اکثر مردم، تفاهم با توافق اشتباه گرفته مي شود.

تفاهم يعني فهـم نزديـك بـه هـم داشتن اما توافق يعني براي رسيدن به يك فهم نزديك به هم تلاش کردن وقتی دو فرد با هم تفاهم دارند به راحتي با هم روزگار مي گذرانند اما افرادی كه با هم توافق كرده اند ممكن است در طول زمان به توافقات خود پايبند نبوده و از توافق خود عدول كنند.

تفـاهم يعنـي من و تو بدون اينكه از قبل با هم توافق كرده باشيم، نظراتمان نزديك به هم است. اما توافق يعني من و تو لازم است انرژي صرف كنيم تا بتوانیم نظراتمان را به هم نزديك كنيم. تفاهم بدون نياز به صرف انرژي به دلايل مختلف از جمله پيشينه ي شبیه هم، از قبل در همسران وجود دارد.

هنگام انتخاب همسر به این موارد توجه کنید!

تا حالا فکر کردید که چرا افـرادي كـه تفـاوت زيـاد سـني، فرهنگي اجتماعي، تحصيلي، ديني و ... دارند براي ازدواج با يكديگر مناسب نيستند؟ زیرا اين افراد تفاهم زيادي با هم نخواهند داشت.تفاوتهاي فرهنگي، قـومي، نـژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و تحصيلي باعث مي شـود كـه نگـرش افـراد بـه دنيـا و موضـوعات زندگي متفاوت باشد.

وقتي كه نگرشها متفاوت باشد تفاهم با مشكل روبرو خواهد شد.

مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترك خواهد داشت اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم است، تفاهم است. براي آنكه بفهميم  با چه كسي تفاهم داريم لازم است خودمان را و خواسته هاي خودمان را بشناسيم و از آنجا كه ازدواج حـوزه اي اسـت بـا متغيرهـاي متعـدد، وقتي همسران در مورد هر كدام از اين متغيرها فهم نزديك به هم داشـته باشـند، مـيتـوانيم بگوييم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند.

123 | 27 دی 1399
نظر شما ثبت شد و با تایید مدیر منتشر خواهد شد.
امکان ارسال پیام در حال حاضر وجود ندارد.