برای مشاهده لیست مهدکودک ها روی منطقه کلیک کنید

آموزش و پرورش مسئول نظارت بر محتوای آموزشی مهد کودکها

بر اساس اظهارات وزیر آموزش و پرورش استخدام نیرو و محتوای آموزشی مهد کودک‌ ها بر اساس قوانین و استانداردهای آموزش و پرورش است.

 طبق آئین‌ نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب اردیبهشت‌ماه ۹۹ و بنا بر اظهارات محسن حاجی میرزایی مسئولیت و صدور مجوز مهد کودک‌ ها بر عهده سازمان بهزیستی  و صدور مجوز تأسیس پیش‌ دبستانی نیز بر عهده وزارت آموزش‌ و پرورش گذاشته شده است.

بر اساس این آئین‌ نامه نظارت بر مهد کودک‌ ها از لحاظ رعایت شاخص‌ های آموزشی و پرورشی و نیز محتوای آموزشی بر عهده وزارت آموزش‌ و پرورش می باشد.
بر طبق این آئین‌نامه محتوای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی آموزش‌ و پرورش به سازمان بهزیستی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

استخدام مربیان مهد کودک بر عهده آموزش و پرورش:
وزیر آموزش‌ و پرورش به ماده ۸ و ۹ این آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: بر این اساس به‌ کارگیری کارکنان مهد کودک‌ ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌ و پرورش امکان‌پذیر بوده و همچنین استانداردهای آموزش محتوای آموزشی به مؤسسان و کارکنان مهدکودک، توسط وزارت آموزش‌ و پرورش تهیه و برای اجرا در مهد کودک‌ ها به سازمان بهزیستی ابلاغ می‌شود

18 | 22 شهریور 1399
نظر شما ثبت شد و با تایید مدیر منتشر خواهد شد.
امکان ارسال پیام در حال حاضر وجود ندارد.