در این کتاب کوتاه و به اختصار به ماهیت تربیت جنسی کارآمد برای کودک و اهمیت آن در سلامت روانی و جنسی کودک پرداخته شده است.

شنبه 12 اسفند ماه 1396  |  ادامه ...

کتاب بدن من مال خودمه برای کودکان 3 تا 8 سال نوشته شده است و به والدین کمک میکند تا راجع به امنیت و حریم خصوصی فرزندان به روشی مستقیم و محبت آمیز با آنان حرف بزنند.

شنبه 14 بهمن ماه 1396  |  ادامه ...

این کتاب آموزشی توسط متخصص سلامت و ایمنی انتشار یافته تا به فرزندتان اطلاعات ارزشمندی در مورد حفظ امنیت و سلامت خودش یاد بدهید.

شنبه 9 دی ماه 1396  |  ادامه ...

این کتاب حاوی مطالبی پیرامون رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان بطور عموم, صرفنظر از ملیت, زبان و فرهنگ میباشد. همچنین حاوی پیشنهاداتی برای والدین و مربیان جهت برخورد با مسائل جنسی کودکان است.

سه شنبه 14 آذر ماه 1396  |  ادامه ...

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.