کتاب از تجربه های کار با کودکان

کتاب از تجربه های کار با کودکان
مشخصات کتاب:
پدید آورنده : موسسه پژوهشی کودکان دنیا
ناشر: کارگاه کودک
گروه سنی : بزرگسال

توضیحات کتاب:
کتاب از تجربه های کار با کودکان جلد اول از یک مجموعه 3 جلدی است.
برای تهیه این مجموعه ی سه جلدی بیش از 30 مربی با تجربه، تجربیات خود در چگونگی رویارویی با پرسش ها و دغدغه های کودکان و بویژه برای آرام کردن کودکان بیقرار در اولین روزهای ورودشان به مهد کودک را بیان کرده اند.

مواردی که در  جلد اول این مجموعه بررسی شده اند:

  انضباط : دربخش " انضباط " این کتاب، راهکارهای میانه ی این دو شیوه به مراقبان کودک پیشنهاد می شود که با عمل به آن ها نه کودک به حال خود رها می شود و نه روحیه و احساساتش نادیده گرفته می شود.

  با پرسش های جنسی کودکان چه باید کرد؟ : در کتاب از مراقبان خواسته شده است با پاسخ ها و انجام کارهایی که تهیه کنندگان پیشنهاد کرده اند، و خودداری از برخوردهای نامناسب، زمینه ی رشد جنسی کودک را در آینده فراهم سازند و از بروز اختلال های جنسی در او در دوران بزرگسالی پیشگیری کنند.


  کتاب نه به من دست نزن! پیشنهاد باکودک در خصوص آموزش مسائل جنسی به کودکان از انتشارات سیادت 
 

  هنگامی که کودک بیمار است: در بخش "هنگامی که کودک بیمار است" مراقبان می توانند به آگاهی های سودمندی درباره ی نشانه های بیماری های گوناگون کودکان، برای اقدام به موقع در زمینه ی درمان آن ها و بردن کودک نزد پزشک، اهمیت تغذیه در تندرستی کودک و روش های مناسب تغذیه ی کودک در هنگام بیماری، دست یابند.

  مرگ و زندگی : در بخش "مرگ و زندگی" کتاب، مراقبان کودک می آموزند که چگونه به او در درک مرگ کمک کنند، بی آن که در رویارویی با مرگ به انکار بپردازد و از غم واندوه دوری کند که پیامد آن در بزرگسالی، ناتوانی در درک احساسات انسانی است، یا در پی مرگ نزدیکان دچار اضطراب، آشفتگی روانی و افسردگی شود.خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.