آدم برفی و گل سرخ

مشخصات کتاب:
نویسنده: محمد هادی محمدی
تصویرگر: مهسا منصوری
ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
گروه سنی : د ( 13 سال به بالا )

توضیحات کتاب:
آدم برفی و گل سرخ برآمده از پندارهای دخترکی است که از مرزهای جهان واقعیت می‌گذارد و
جهانی تازه را بـا منطق خــود بازنمایــی می‌کند. جهانی که در آن آدم برفی در پـی شناخت و
تفاوت عقل و دل برمی آید.

لینک خرید:
https://goo.gl/6NFvPh


ما یک نفر، انتشارات پیدایش
هفت دختر و هفت پسر،انتشارات پیدایشخبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.