آدم برفی و گل سرخ

مشخصات کتاب:
نویسنده: محمد هادی محمدی
تصویرگر: مهسا منصوری
ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
گروه سنی : د ( 13 سال به بالا)
توضیحات کتاب:
آدم برفی و گل سرخ برآمده از پندارهای دخترکی است که از مرزهای جهان واقعیت می‌گذارد
و جهانی تازه را با منطق خود بازنمایی می‌کند. جهانی که در آن آدم برفی در پی شناخت
و تفاوت عقل و دل برمی آید.
لینک خرید:
https://goo.gl/6NFvPh


ما یک نفر، انتشارات پیدایش
هفت دختر و هفت پسر،انتشارات پیدایشخبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.