مدیریت عیدی کودکان

عیدی گرفتن و عیدی دادن یکی از رسوم خوب عید نوروز است که برای کودکان بسیار جذاب است.

 بسیاری از افراد در نوروز مبلغی را به عنوان عیدی به کودکان می دهند و برخی دیگر ترجیح می دهند به عنوان عیدی کادویی مناسب سن هر فرد تهیه کنند،اما چگونه می توان عیدی کودکان را مدیریت کرد؟

مهمترین نکته این است که  به  کودکان بیاموزیم تا پولهای دریافتی خود را مدیریت کنند.

از چه روشهایی میتوان عیدی کودکان را مدیریت نمود؟

مدیریت عیدی کودکان از روشهای گوناگون قابل انجام است . یکی از این روشها پس انداز پول است. روش دیگر این است که کودک را راهنمایی نماییم تا وسایل مورد نیاز و مفیدی را که در نظر دارد ،با عیدیهای که گرفته خریداری نماید .حتی می توان یک قسمتی از عیدی کودکان را پس انداز نمود و قسمتی دیگر را به کودک سپرد تا اسباب بازی یا وسیله ای را که دوست دارد و مورد تایید شماست خریداری نماید.

  خرید یک قطعه کوچک طلایکی دیگر از روشهای پس انداز عیدی کودکان است. این موضوع برای دختربچه ها راحت تر است این موضوع باعث می شود کودک باز هم برای پس انداز پولهای خود مشتاق شود .


مدیریت عیدی کودکان                                             

باز کردن حساب بانکی برای کودکان و پس انداز کردن پول آنها در بانک نیز یک روش جالب و آموزنده  برای کودک است می توانیم روزی که برای افتتاح حساب به بانک میرویم، کودک را نیز با خود ببریم تا با مراحل افتتاح حساب بانکی آشنا شود.

کمک کنیم کودک بهترین تصمیم را بگیرد

به طور کلی دقت کنید که در نهایت تصمیم گیرنده اصلی برای پولهای کودک خود او است و بهتر است که به او فشار نیاورده و برای او تعیین تکلیف نکنیم . اما می توان با محبت و آرامش و نیز توضیح منطقی و قابل درک برای کودک استقلال عمل کودک را تقویت کرده و کمک کنیم بهترین تصمیم را برای عید های خود بگیرد.

کودکانی که از قبل با قلک داشتن و پس انداز آشنا هستند در این زمینه هم منعطف تر خواهند بود، بنابراین شاید بد نباشد برای کودک از هم اکنون یک قلک بخرید .

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.