برای مشاهده لیست مهدکودک ها روی منطقه کلیک کنید

فرزند پروری مستبدانه چیست؟

در جریان رشد کودک،محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل بازدارنده خواهد بود .در این میان نظام تربیتی خانواده به عبارت دیگر روشهای فرزند پروری والدین از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است

در جریان رشد کودک،محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل بازدارنده خواهد بود .در این میان نظام تربیتی خانواده به عبارت دیگر روشهای فرزند پروری والدین از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است .

بر این اساس و به دلیل اهیت آنچه گفته شد شیوه های فرزند پروری را به 4 دسته کلی تقسیم بندی می کنند.

انواع سبک فرزند پروری:فرزند پروری مستبدانه چیست؟

• سبک فرزند پرری مستبدانه

سبک فرزند پروری مقدرانه ( دموکراتیک )

سبک فرزند پروری سهل گیرانه

سبک فرزند پروری طرد کننده

سبک فرزند پروری مستبدانه چگونه است؟

در سبک فرزند پروری مستبدانه والدین به اطاعت فرزندان از خود بسیار اهمیت می دهند. از تنبیه بسیار استفاده کرده و متعصب و سختگیر هستند . فرآیند گفت و گو با فرزندانشان به شکل آمرانه می باشد. در این گونه خانواده ها استانداردهای رفتاری را تنها والدین تعیین می کنند. محدودیت های خشک و کنترل شدید از دیگر خصوصیات فرزند پروری مستبدانه است .در این خانواده ها رشد اجتماعی فرزندان بسیار ضعیف بوده و کودکان از مهارتهای اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران کمتر برخوردار می باشند .

نوجوانان این والدین از سازگاری کمتری در مقایسه با همسالان خود برخوردار هستند .

نتیجه سبک فرزند پروری مستبدانه تربیت چگونه فرزندانی است؟

افرادی که قربانی ظلم و زورگویی محیط خانوادگی خود شده اند بر حسب ذات و خلقت فردی، واکنشهای متفاوت از خود نشان می دهند. به عنوان  مثال کودک حساس و هیجان پذیر غالبا از هرگونه فعالیت دست برمی دارد حتی گاهی از خانه فرار می کند یا دست به خود کشی می زند .

نتایج تحقیقات نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که تحت سبک فرزند پرری مستبدانه بوده اند اغلب در مدرسه به عنوان دانش آموز خوب مطرح می شوند و در مسایل و مشکلات کمتر خود را درگیر می کنند اما از آن سو از مهارتهای اجتماعی کمتری برخوردار بوده ،عزت نفس پایینی دارند و افسردگی بیشتری در آنها دیده می شود .

منبع: برگرفته از مقاله انواع شیوه های فرزند پروری نوشته سهیلا کوزه گر کارشناس ارشد روان شناسی


 

 

 

1564 | 1 بهمن 1397
نظر شما ثبت شد و با تایید مدیر منتشر خواهد شد.
امکان ارسال پیام در حال حاضر وجود ندارد.