یکی از مواردی که کمک می کند کودکان مستقل شوند،تقویت توانمندی آنهاست. با این کار کودک حس می کند که میتواند در دنیای اطراف خود تاثیر گذار باشد.

دوشنبه 21 اسفند ماه 1396  |  ادامه ...

نوزاد انسان هم باید مانند سایر موجودات بتواند به موقع از مادر جدا شود تا در همه ی ابعاد به رشد و تکامل برسد. متاسفانه مادران عشق ورزی به کودک را با سرویس دادن بی وقفه اشتبا ه میگیرند.

سه شنبه 15 اسفند ماه 1396  |  ادامه ...

یادمان باشد برای هرآموزشی باید آن آموزش را گام به گام انجام دهیم تا کودک بتواند از عهده آن مسوولیت به خوبی بر بیاید.لباس پوشیدن و مستقل شدن کودک در این مقوله نیز از این امر مستثنی نیست.

دوشنبه 30 بهمن ماه 1396  |  ادامه ...

دوران نوجوانی دوره تحول و تغییر است و میتوان گفت یکی از حساس ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می رود

شنبه 7 بهمن ماه 1396  |  ادامه ...

وقتی کودکمان اصرار به داشتن تلفن همراه دارد چه برخوردی باید داشته باشیم؟

دوشنبه 18 دی ماه 1396  |  ادامه ...

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.