بازی با انگشتها

مشخصات کتاب:
نویسنده: مصطفی رحماندوست
تصویرگر: شراره وظیفه شناس
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنی : الف ( 0 تا 2 سال )

توضیحات کتاب:
"بازی با انگشت ها" کتابی است با ۱۶ شعر و ۱۶ قصه از "پنج انگشت دست، "برگرفته از بازی
ایرانی و کهن "لی لی لی لی حوضک" که همواره مورد علاقه کودکان بوده است.
این کتاب تلفیق شیرینی از "شعر"، "بازی"،" قصه" و "نمایش" است که هر کـدام ابزار مناسبی
برای آمــوزش به کودکان است. انگشت ها در هر قصه از ایــن کتاب، وارد ماجـرای تازه ای
می شوند و بــه بازیگرانی جدید، جاندار و زنده تبدیل می شوند. راهنمای اجـرای هر بازی در
هر صفحه با حــروف کوچکتر آورده شده است و هر قطعه شعر همراه بــا روش قصه گویـی،
چگونگی انجام آن بازی را در اختیار مادر، پدر، آموزگار یا مربی کودک قرار می دهد.

لینک خرید:
https://hodhod.com/Gv846


چه و چه و چه یه بچه
نخستین دانشنامه نوزاد و نوپا

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.