نمایش شنل قرمزی

چهارشنبه 29 فروردین ماه 1397 232
دوره اجرا :  فروردین و اردیبهشت نمایش شنل قرمزی1397
ساعت اجرا: ساعت 16:30 -17 و 18
مدت زمان اجرا : 60 دقیقه
مکان اجرا: سینما ایران
روزهای اجرا : سه شنبه تا جمعه
بهای بلیت: 9800 و 11200 تومان
کارگردان و نویسنده : مهرداد قرآن کیش

نشانی:خیابان شریعتی - روبروی خیابان بهار شیراز
تلفن هماهنگی: 09190709250

رزرو بلیت: https://goo.gl/bhJ8i1
 

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.