بازی هایی برای تقویت هوش طبیعت گرا

آموزش هوش های چندگانه

بازی 1:سایه ها

کودکان شاهد چگونگی تولید سایه توسط بدن و این چگونه در طول زمان سایه ها تغییر می کنند خواهد بود کودکان مهارتهای همکاری با یکدیگر را باز خواهند یافت درحالی که ماهیم ارتفاع ، حس تعادل و تطابق و درک بینایی خود را تقویت می کنند.

محتوا

گچ ، نور خورشید

دستور العمل

1-برای این کار از فضای بیرون کلاس در یک فضای باز در هنگام صبح یا بعد از ظهر یک روز آفتابی استفاده نمایید . پس از این که کودکان با سایه های خود بازی کردند از آن ها بخواهید که سایه ای با یک سوراخ در وسط آن یک سایه گرد  یک سایه مکعبی و یک سایه زوایه دار بسازند.

2- اعضای کلاس را به گروه های کوچک تقسیم کنید . هرگروه یک نفر را به عنوان نقشه کش انتخاب کنند.

دیگر اعضای گروه با سایه خود مجسمه بسازند ، نقشه کش با استفاده از یک تکه گچ دور سایه ساخته شده را علامت گذاری کند.

3- وقتی که گروه ها کار مجسمه های سایه ای را تمام کردند به صورت کار گروهی دیگر شروع به ساخت مجسمه های دیگران با سایه های خود می کنند. نقشه کش به گروه پیوسته و یکی دیگر از اعضا به عنوان مهندس حرکات و حالت های بچه ها رابرای باز ساختن سایه جهت دهی می کند.

4- در مورد چگونگی ساختن اشکال سایه ها توسط کودکان بحث کنید . دشواری های موجود برای ساخت مجسمه ی سایه به طور دقیق را برسی کنید . برای مثال وقتی خورشید حرکت می کند ، بچه ها دارای سایه با سایز و شکل متفاوتی می شوند سطح همکاری در میان گروه ها تغییر می کرد آیا بچه ها دارای روش های حل مساله برای جلوگیری از نور آفتاب و ساخت یک ساخت خاص بودند؟

بازی 2 :نگاهی دقیق تر به درختان

کودکان مهارت طبقه بندی را با استفاده از روش های بررسی و تعیین درختانی که انتخاب کرده اند ، با استفاده از الگوی برگ پوست و جوانه های آنها  تقویت می کنند.

محتوا

کتاب راهنمای درخت ، کاغذ ، مداد شمعی

دستور العمل

1- کودکان یک درخت را انتخاب کرده و با استفاده از کمک مربی به تعیین نوع و خصوصیات برگ آن می پردازند مانند : ساده ، مرکب ، صاف ، دندانه دار ، رنگارنگ ، پنجه ای ،الگوی رگه دار و سوزنی و فلس مانند

2- با استفاده از خصوصیات پوست مثل پوسته پوسته ، ضخیم یا نازک ، خوشبو یا صمغ دار

3- با استفاده از کاغذ و مداد شمعی کودکان شکل برگ و پوست هر درخت را ترسیم کنند.

4- کودکان باید درخت شناسایی شده ی خود را به دقت مشاهده کرده و یک پاراگراف در مورد مشاهدات خود توضیح دهند. آنها باید به خصوصیات فیزیکی میوه ، آشیانه حیوانات ، حفره های داخل درخت و ویژگی های محیط اطراف اشاره کنند.

5- گفته ها و نقاشی های کودکان را ثبت و ضبط نمایید.

بازی 3: گرده افشانی

بچه ها یک گرده افشانی صوری یک زنبور عسل را می آموزند.

محتوا

گل های متنوع کاغذی بزرگ ، کندوی بزرگ کاغذی که به اندازه کای برای چمباتمه زدن یک کودک  بزرگ باشد، نی ، کیف های کوچک پلاستیکی که در گوشه های پایینی آنها یک سوراخ باشد ، نوار ، حداقل سه نوع حبوبات ، یک فنجان کوچک برای نگهداری شهد در مرکز هر گل ، آب شیرین

اول صحنه را آماده کنید ، گل های کاغذی را دور اتاق بر روی زمین بچینید هر گل باید یک نوع حبوبات بر رویش به عنوان گرده و یک فنجان شربت به عنوان شهد در وسط داشته باشد کندوی کاغذی باید روی زمین با کمی فاصله از گلها قرار گیرد.

دستور العمل

1-کودکان را به 3 گروه تقسیم بندی کنید . یک گروه به عنوان لارو در کندو که منتظر غذا هستند قرار بگیرند. یک گروه به عنوان زنبور پرستار که به لاروها غذا می دهند گروه دیگر به عنوان زنبورهای کارگر که گرده و شهد جمع آوری می کنند.

2- هر زنبور کارگر به یک نی به عنوان خرطوم و یک کیف که به پایش بسته شده باشد به عنوان سبد گرده نیاز دارد

3- زنبورهای کارگر از گلی به گلی دیگر حرکت کرده و گرده ها را جمع کرده و درون سبد می ریزند و از شهدها می نوشند وقتی زنبورها از گلی به گلی دیگر می نشینندباید کمی تکان بخورند تاچند تا از دانه ها از سبدشان به روی گل بریزد.

4- زنبورهای کارگرگاهی به کندو بازگشته و زنبور پرستار مقداری از گرده ها را از سبد برداشته تا به لاروها بدهد.

5- هر لاروی به صورت چمباتمه زده و ساکت در حفره های کندو می نشیند و منتظر می ماند تا به او غذا بدهند.

6- بعد از مدتی نقش ها جابه جا شوند و به هرکودکی این فرصت داده شود تا نقش هر مدل زنبوری را بازی کند.

بازی 4 :ساخت شکل یک گاو

در قالب گروه های کوچک کودکان دست به ساخت یک گاو با سایز واقعی می زنند تا اندازه گیری و و دقت در تخمین را تمرین کنند. این تمرین را می توان با اشکال دیگر هم انجام داد مثلا منظومه شمسی یا حیوانات دیگر یا حمل و نقل یا بنای تریخی یا ساختمان ها و یا درختان

محتوا

کتاب گاوها ، متر نواری  متر چوبی ، چسب نواری

دستور العمل

1- با استفاده از کتاب حیوانات در مورد گاو ، میزان طول و عرض گاو مشخص شده و اطلاعات کودکان افزایش داده می شود.

2- کلاس به دو گروه تقسیم می شود و مشخص می گردد که کدام گروه شمای کلی گاو نر و یا ماده را خواهند ساخت.

3- با استفاده از مقیاس های به دست آمده از کتاب ، هر گروه با استفاده از چسب نواری شمای کلی یک گاو را با اندازه واقعی بر روی زمین ترسیم می کنند.

4- پس از کامل شدن شمای کلی گاو ، کودکان تخمین بزنند که چه تعدادشان می توانند در محدوده اندازه گاو بایستند ، بنشینند و بخوابند.

5- سپس کودکان وارد شکل شوند تا ببینند درحالت های مختلف چند نفرشان جا می شوند و چقدر تخمین آنها درست بود است

بازی5 :آفتاب به من می تابد

افزایش دقت کودکان در مورد ارتباط بین جایگاه خورشید و طول سایه هایی که در طول روز درست می کند . آنها را در ارتباط با مشاهدات خود فرضیه سازی می کنند و به اثبات آنها می پردازند.

محتوا

میله های چوبی به اندازه 2متر کاغذ رولی خط کش

دستورالعمل

1- کودکان دونقطه را در زمین بازی علامت گذاری می کنند که نقطه مشاهده تغییر طول سایه ها خواهد بود. پنج خط کشیده می شود دو تا برای صبح یکی برای ظهر و دو عدد برای عصر جهت ثبت طول سایه ی میله ی چوبی آنها . کودکان یک سر میله چوبی را درون زمین به طور عمودی قرار می دهند و یکی از آنها به وسیله ی بازی کردن کاغذ رولی روی زمین میزان طول سایه را اندازه می گیرند سایه با ساعتی که در آن سایه اندازه گیری شده و طول و تاریخ آن علامت گذاری میشود.

2- کودکان تحت راهنمایی مربی زمان ثابتی از روز را برای آزمایش بعدی انتخاب کنند. در زمان تعیین شده همه کودکان به نقطه مشاهده خود بروند و سایه ای که توسط چوب خود به دست آورده اند را اندازه بگیرند و دوباره از کاغذ رولی برای ثبت تاریخ طول سایه و زمان ثبت آن استفاده کنند.

3- کودکان به طور مرتب در ساعت مشابه هر چندهفته یک بار بیرون بروند و اطلاعات به نمایش در آمده را جمع آوری کنند. کودکان هر نتیجه ای که به طور مشترک در کلاس به دست آمده را گزارش کنند و توصیه می شود به فرضیه سازی بپردازند نتایج و دلایل به دست آمده خیلی جالب خواهد بود .

منبع: سایت کودکان طلایی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.