حلقه هوش و کسب بیش از 100 نوع تجربه برای کودکان

اسباب بازي به نام "حلقه هوش" وجود دارد كه يكي از مفيد ترين اسباب بازي هاست ؛ يك مخروط و چند حلقه از بزرگ به كوچك روي آن قرار مي گيرد . طبق تحقيقي كه استاد سلطانی به مدت 15 سال بر روي اين وسيله انجام داده اند ، این بازی بيش از يكصد تجربه براي كودك به همراه دارد . وقتي كودك با اين وسيله بازي مي كند يكصد بار با اين وسيله تجربه و كشف مي كند و ابداع مي كند و به رضايتمندی مي رسد و رشد مي كند .

مرتب در ذهن كودك « چرا » توليد مي كند و اين چراهاي ذهني به رشد ذهن كودك كمك بسياری می كند .

ممكن است حلقه ها را در مخروط نيندازد ؛ النگو كند ، قِل دهد ، سوت بزند ، تفاوت رنگها را تجربه كند و دائم كشف تازه با اين وسيله كند . به والدين توصیه می شود آن را خوب بشويند و در اختيار كودك بگذارند . به او ياد ندهند ؛ اما والدين عجول و جوان و بي حوصله بدون اهميت به اين توصیه كاملاً سعي در ياد دادن به كودك مي كنند و با تمام دقت از اول سعي مي كنند كه كودكشان حلقه ها را به ترتيب در مخروط بگذارد .
 مي دانيد حاصل اين ياد دادن چيست ؟
محروم كردن كودك از بیش از صد نوع تجربه  و كسب احساس خوشايند و رشد

◀ حلقه هوش يك نتيجه دارد ( از بزرگ به كوچك چيدن ) ولي این تمام فرآيندش نيست .

فرآيند آن براي كودك ممكن است حتي تا سه سال طول بكشد تا کودک به نتيجه برسد و در بعضي موارد بعد از سه سال هم ممكن است كودك به نتيجه به ترتيب چيدن نرسد ؛ اما در فرآيند آن صدها تجربه كسب كند .

وقتي ما خودمان به كودك آموزش دهيم كه حلقه ها را به ترتيب بچيند و بعد هم با افتخار او را تشويق كنيم و دست بزنيم ، كودكی که به توجه نياز دارد شرطي شده، تكرار مي كند ، حفظ مي كند و اطلاعات را به محفوظات می برد و انباشت می كند و ممكن است تند و تند هم حلقه ها را بچيند و از بزرگتر ها به خصوص مهمان ها جلب توجه كند ولي حاصل آن چيست ؟ بازی مخرب و احساس ناخوشايند و شرطی شدن كودك . در صورتي كه در ظاهر فكر می كنيم كه او در حال رشد ذهنی است .

⏪اين مسائل همه به اين دليل است كه ما فقط به نتيجه فكر كرديم و اجازه نداديم كودك از فرآيند بازي لذت ببرد . به او ياد داديم كه فقط به نتيجه فكر كن .

بازي تمرين زندگي است و ما با اين كار به او مي گوييم كه از فرآيند لذت نبر و به نتيجه فكر كن . وقتي اين كودك به مدرسه مي رود از فرآيند لذت نخواهد برد و فقط به نتيجه توجه خواهد كرد . اصلاً برايش مهم نخواهد بود كه نه ماه در مدرسه چه كار كرده فقط نتيجه مهم است و همينطور وقتي به جامعه وارد مي شود فقط به دستمزد فكر مي كند نه به ارضاي شغلي و ...............

زندگي رسيدن نيست بچه ها در بازي عبور و حركت را بايد تمرين كنند نه رسيدن را . وقتي تفكر رسيدن داريم و به نتيجه فكر مي كنيم بازی حلقه هوش به اين زيبايی را تبديل به بازی مخرب می كنيم . بنابراين مهم نيست كه چه اسباب بازی برای كودكمان خريديم مهم اينه كه چه جوری با او بازی می كنيم .

يا حتی در مورد اسباب بازی های ديگر مثل پازل يا لگو و غيره لازم نيست حتماً كودك آن هارا مرتب سر جای خودش بگذارد ممكن است دلش بخواهد با تكه های پازل شكل بسازد اما والدين فداكار با تمام دقت به او نتيجه را ياد می دهند . بچه ها بايد از فرآيند لذت ببرند نه فرآورده كه نتيجه همان فرآورده است .

برگرفته از سخنان استادسلطانی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.